Nowości / News

 

  24.01.2013 Ludzie / People Ludowo / Folk
  24.12.2012 Przyroda /
Nature
Ptasia Wigilia/
Christmas Eve of birds
  30.05.2012 Architektura / Architecture EC-2 Łódź part 1 EC 2 Łódź part 1
  0.05.2012 Architektura / Architecture EC-2 Łódź part 2 EC 2 Łódź part 2
  25.05.2012 Ludzie/ People Łodzianie / Citizens of Lodz 2012 Ludzie w Łodzi 2012
  09.03.2012 Warte zobaczenia / Sights to see
Kolej wąskotorowa, Rogów / Narrow-gauge railway in Rogów, Poland
 .  08.03.2012. Architektura / Architecture Towarzystwo Kredytowe Miejskie,
ul. Pomorska 21, Łódź
Pomorska 21, Łódź
  04.03.2012.
Architektura / Architecture Stara przędzalnia, WI-MA, Łódź / The old yarn factory WI-MA in Lodz, Poland Wi-Ma
  22.02.2012. Podróże / Trips Francja / France 2011