Kolej Wąskotorowa w Rogowie, Polska / Historic narrow-gauge railway in Rogów, Poland.

Warte zobaczenia / Sights to see

Kolej wąskotorowa w Rogowie, Polska / Historic narrow-gauge railway in Rogów, Poland.