1% podatku dla zwierząt

 

Ponieważ zbliża się okres rozliczeń rocznych - stąd właśnie apel do Państwa:

Przekażmy 1 % naszego podatku dla organizacji pożytku publicznego,

jaką jest  Straż dla Zwierząt w Polsce.

Mam wielką nadzieję, że z czasem Straż dla Zwierząt w Polsce stanie się naprawdę poważną instytucją dbającą
o przestrzeganie praw zwierząt.
Wprawdzie nic nie może zwolnić nas z obowiązku bacznego zwracania uwagi na los zwierząt w naszym otoczeniu, jednak istnienie takiej organizacji propagującej zarówno wiedzę, jak i konkretną pomoc zwierzętom z pewnością warte jest naszego wspomożenia.

Podstawowe informacje:


  Straż dla Zwierząt w Polsce
ul. Wolska 60
01-134 Warszawa

REGON: 140393347
KRS: 0000248947
NIP: 952-19-85-316

Organizacja pożytku publicznego uprawniona do 1% podatku za 2013 rok

Konto przeznaczone na wpłaty 1% z podatku:
PL16 1090 1753 0000 0001 0481 7326

strona www: Straż dla Zwierząt w Polsce
informacje na stronie Bazy danych organizacji pozarządowych i instytucji

Sami o sobie piszą:

"Celem działania Stowarzyszenia, określonym w statucie, jest między innymi:
Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką.
Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Działanie na rzecz ochrony środowiska.
Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy
Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.(...)"

"(...)Straż dla Zwierząt w Polsce, jest Organizacją Pożytku Publicznego, utrzymującą się jedynie z darowizn od firm
i osób prywatnych oraz dotacji. Wszyscy członkowie Straży są wolontariuszami i nie otrzymują wynagrodzenia za swoją prace na rzecz ratowania zwierząt. Robią to z dobroci serca i silnej wiary w pełnioną misję.(...)"

Poza tym polecamy Waszej pamięci i życzliwości przy okazji rocznych rozliczeń:
Schronisko dla Zwierząt w Korabiewicach (Fundacja MRNRZ Viva)
Schronisko dla Zwierząt "MEDOR" w Zgierzu
Fundacja „Dla Polonii” - AKCJA POMOCY DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY ZE WSCHODU

Przyłączcie się do nas !

 

Alta Carya FCI | Informacja z dnia 04/01/2015