Badania okulistyczne

W dniu 17 marca 2015 nasze psy przeszły też badania okulistyczne w kierunku chorób dziedzicznych oczu spotykanych u terrierów.
Badania prowadził lek. n. wet. Jacek Garncarz.

Alta Carya FCI IGRASZKA - badana poraz pierwszy
Alta Carya FCI ISKIERKA - badana poraz pierwszy
Eastman Maxwell DRWATSON - badany poraz drugi (badadanie nr 1 - 15.02.2014.)

Wynik testów jednakowy dla wszystkich - oczy zdrowie, bez zmian, niedotknięte chorobowo:

1. Przetrwała błona źreniczna -Persistent Pupillary Membrane(PPM) - bez zmian - niedotknięte
2. Persistent Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/ Primary Vitreous (PHTVL/PHPV) przetrwałe hiperplastyczne
    pierwotne ciało szkliste, przetrwała hiperplastyczna osłonka naczyniowa soczewki - bez zmian - niedotknięte
3. Cataract (congenital) Katarakta wrodzona - bez zmian - niedotknięte
4. Retinal dysplasia (RD) Dysplazja siatkówki) - bez zmian - niedotknięte
5. Hypoplastia-/Micropapilla - bez zmian - niedotknięte
6. L.Pectinatum abn. (only after gonioscopy) - bez zmian - niedotknięte
7. Entropion / Trichasis - podwinięcie powiek - bez zmian - niedotknięte
8. Ectropion / Macroblepharon - odwinięcie powiek/ zbyt duża szpara powiekowa - bez zmian - niedotknięte
9. Districhiasis – dwurzędowość rzęs - bez zmian - niedotknięte
10. Ectopia cilia – rzęsy ectopowe - bez zmian - niedotknięte
11. Corneal dystrophy - Dystrofia rogówki  - bez zmian - niedotknięte
12. Cataract (non-congenital) - bez zmian - niedotknięte
13. Lens luxation (primary) zwichnięcie soczewki - bez zmian - niedotknięte
14. Retinal degeneration PRA - Progresywny zanik siatkówki - bez zmian - niedotknięte


To wspaniały wynik, dający obietnicę, że kolejne pokolenia naszych Norwich Terrierów również będą zdrowe.
Poniżej - Certyfikaty Badań Okulistycznych poszszcególnych psów sygnowane przez Pana lek.n.wet. Jacka Garncarza

Certyfikat Badania Okulistycznego
Alta Carya FCI IGRASZKA
data badania: 17.03.2015.
Certyfikat Badania Okulistycznego
Alta Carya FCI ISKIERKA
data badania: 17.03.2015.
Certyfikat Badania Okulistycznego
Eastman Maxwell DR WATSON
data badania: 17.03.2015.

Więcej o badaniach oczu u Norwich Terrierów: ZDROWIE PSÓW - Oczy

Alta Carya FCI | Informacja z dnia 19/03/2015