Carradine ADORRA
Młodzieżowy Champion Polski
2 x BOB, 2 x CAC

Carradine ADORRA

D.O.B. 01.10.2000.
R.I.P.   15.03.2013.

Rodzice: CH.GB. CARRADINE HOT POTATO X CH.GB.CARRADINE ALICE

Rodowód:


Championaty:

Wystawy: