Laureaci PUCHARU ALTA CARYA

W 2008 r. na dziesięciolecie naszej działalności wystawowo-hodowlanej postanowiłyśmy honorować wyjątkowe zaangażowanie, naukę i pomysłowość osób, których pracę znamy i cenimy:

Laureaci Pucharu Alta Carya za sezon 2007

ENAMORADA SPEYSIDE
Dla Eli i Piotra za PASJĘ -
w uznaniu sukcesów
wystawowych i hodowlanych
od hodowli Alta Carya
Hodowla ALTA CARYA
ufundowała puchar
dla opiekunów DARMY
w uznaniu ich pasji i zaangażowania

Laureaci Pucharu Alta Carya za sezon 2008

Niemal rok temu, na dziesięciolecie naszej działalności wystawowo-hodowlanej,
uhonorowałyśmy wyjątkowe zaangażowanie, naukę i pomysłowość osób, których pracę znamy i cenimy

Z miłą chęcią kontynuujemy tę "nową świecką tradycję" ;)


W tym roku nadszedł czas, aby podziękować
za szczególną pomoc i zaangażowanie
oraz pogratulować osiągnięć  
Pani Monice Krygier
oraz
Panu Włodzimierzowi Pietrzykowi -
właścicielom dwóch cairn terrierów

Mł.Ch.Pl. Ch.PL Alta Carya ASLIN
oraz
Mł.Ch.PL. Alta Carya FCI HONEY BEAR.
Ceniąc niezwykły optymizm i pracę
dziękujemy
za szczególną pomoc i zaangażowanie
oraz gratulujemy osiągnięć (nie tylko wystawowych)
Państwu Kseni, Bogusi i Jurkowi Chmielewskim -
właścicielom cairn terriera

C.I.B. Alta Carya FCI HONEY STONE.

Laureaci Pucharu Alta Carya za sezon 2009

Alta Carya FCI ULYSSES   Alta Carya FCI WIGOR
Alta Carya FCI ULYSSES
Dla Damiana Puszki
z podziękowaniami za zaangażowanie
i wyniki pracy z Sasem
od hodowli Alta Carya FCI
  Alta Carya FCI WIGOR
Dla Katarzyny i Łukasza Kur
z podziękowaniami za zaangażowanie
i wyniki pracy z Wigorem
od hodowli Alta Carya FCI

Laureaci Pucharu Alta Carya za sezon 2010

Laureaci Pucharu Alta Carya' 2010
Współpraca z ludźmi zaangażowanymi w podjęte działania
a także  podzielającymi nasze pasje jest niezwykłą przyjemnością.
Dlatego też przyniosła nam radość kolejna już okazja
do uhonorowania osób, których styl pracy, pasję
i przyjaźń bardzo cenimy.

W tym roku - po raz czwarty - symbolicznie nagrodziłyśmy
nowych Laureatów Pucharu Alta Carya:
Evę, Przemka i Jurka Błaszczyńskich;
Heli i Johana Kalanderów oraz Patrycję Smoleńską.

Spotkanie odbyło się na wspólnej wystawie w Opolu
30 kwietnia 2011

Eva, Przemek & Jurek Błaszczyńscy Alta Carya FCI WITALIS

Dla Evy, Przemka
i Jurka Błaszczyńskich
z podziękowaniami
za zaangażowanie,
wytrwałą pracę,
znakomite efekty
i życzliwość

od hodowli
Alta Carya FCI
Eva i Przemek Błaszczyńscy
Heli & Johan Kalander Alta Carya FCI TYTUS

Dla Heli i Johana Kalanderów
z podziękowaniami
za zaangażowanie,
wytrwałą pracę,
znakomite efekty
i życzliwość

od hodowli
Alta Carya FCI
Heli & Johan Kalander
Patrycja Smoleńska
Alta Carya FCI TYMON

Dla Patrycji Smoleńskiej
z podziękowaniami
za zaangażowanie,
wytrwałą pracę,
znakomite efekty
i życzliwość

od hodowli
Alta Carya FCI
Patrycja Smoleńska
Jeanne Durand-Picandet Alta Carya FCI Dobranocka
& Ludmila

For
& family
Thank you for your passion,
hard work, great results
and good heart!
from Alta Carya FCI kennel
Jeanne Durand-Picandet
Simone & Frank Brieske Alta Carya FCI Agawa,
Bubu, Tekla

For
Simone & Frank Brieske.

Thank you for your passion,
hard work, great results
and good heart!
from Alta Carya FCI kennel
Simone Brieske
Dovile Grebliuniene & Wytautas Grebliunienas Alta Carya FCI REBELIA & GAJA

For
Dovile Grebluniene
& Vytautas Greblunienas

Thank you for your passion,
Hard work, great results
And good heart!
from Alta Carya FCI kennel
For Dovile Grebliuniene & Vytautas Grebliunienas