Genetyka

Badanie profilu DNA psów nareszcie obowiązkowe.

Bardzo sie cieszymy, że wreszcie została ta ważna decyzja!
Jednocześnie powiadamiamy, że hodowla juz wcześniej rozpoczęła we własnym zakresie badania genetyczne na pochodzenie psów (rodzicielstwo).
Wśród naszych psów, które juz posiadaja określony profil genetyczny są następujace norwich Terriery:
1. TEDDY BOY Grand Villa Rose
2. EIFFEL TABI De la Croix Verte
3. IDYLLE D'Ermivall

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r.
– jako jednego z wymogu hodowlanego – badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA
i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a.


Załącznik nr 14 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) – do pobrania >

Załącznik nr 14a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) – do pobrania >

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA PSA/SUKI

Opłatę za badania w kwocie 129,15 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100) właściciel psa uiszcza bezpośrednio na konto laboratorium:

Instytut Zootechniki PIB – 32-083 Balice, ul. Krakowska 1

Nr rachunku bankowego:  52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą. W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany.

Uwagi:

Badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów/suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status hodowlany.
Psy/suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG – właściciele proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.
Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – płatna w Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziału.