Norwich Terrier informacje o zdrowiu i chorobach

Norwich Terrier - informacje o zdrowiu i chorobach

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z opisem chorób dziedzicznych spotykanych w rasie Norwich Terrier.
Dane udostępnione przez Uniwersytet w Charlottetown na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie.

Report To The Norwich Terrier Club Of America

Description: Survey mailed to current and former Norwich Terrier Club members in February 2003. Two reminders sent. 251 owners (response rate of 64%) returned surveys for 1075 dogs (807 living and 268 deceased). No breakdown of the geographic locations of respondents. Included statistical analysis of the influence of sex on health problems. The response rate for this survey was unusually high, which the report writers thought was due to the ?self-explanatory and simple to complete survey format and the interest level of the participants.?

Opis: Ankiety do badań wysłano do obecnych i byłych członków klubu Norwich Terrier w lutym 2003 roku.
251 właścicieli (odsetek odpowiedzi 64%) zwróciło ankiety i tym samym uzyskano informacje o 1075 psach
(807 żyjących i 268 zmarłych).
Norwiche badano bez względu na podział geograficzny miejsca zamieszkania respondentów. Raport obejmuje analizę statystyczną wpływu płci na problemy zdrowotne.

See more / czytaj całość:
Report To The Norwich Terrier Club Of America

automatycznie przetłumaczona wersja strony

Więcej Norwich Terrierach na naszych stronach