Sympozjim o Cairn Terrierach

Światowe sympozjum o Cairn Terrierach

4 lipca 2008 roku w Eskilstuna w Szwecji odbyło się Światowe sympozjum o Cairn Terrierach.
Największym zainteresowaniem podczas sympozjum cieszył się temat zdrowia.
Podczas prezentacji poszczególnych klubów mogliśmy się dowiedzieć o wynikach ankiet przeprowadzonych wśród właścicieli cairn terrierów.

Poniżej (w skrócie) przywołam najciekawsze informacje.
Ogólnie zebrani zgodzili się co do tego, że rasa jest zdrowa. Oczywiście nie ominęły jej schorzenia dziedziczne,
lecz nie stanowią one bardzo poważnego zagrożenia. Zdrowie psychiczne cairn terierów w większości oceniono bardzo dobrze lub dobrze.
Ankietowani często określali swoje psy jako odważne, radosne, przyjazne, towarzyskie i czułe.
Ewentualne problemy wskazane przez właścicieli to nadmierne szczekanie, bojaźń przed strzałami/hukami.

Zdrowie fizyczne: najczęstsze schorzenia w rasie dotyczą (wg ankietowanych) problemów skórnych ( zależnie od kraju 5,5 % do 21% ankietowanych),
zwichnięcie rzepki kolanowej ( zależnie od kraju od 1,2% do 4,8% ankietowanych).

Inne występujące schorzenia: zwrodnienia stawów, Legg Perthes, choroby nerek, choroby serca, choroby oczu, dyspazja biodrowa,choroby wątroby.
Starszych psów dotykają czasem choroby oczu, problemy z prostatą, cukrzycą.